Nieuws

Aankondigingen en artikelen van het Open Planbureau

Marleen Stikker bij Zomergasten

Marleen Stikker is op zondag 12 augustus te gast in het 31e seizoen van VPRO Zomergasten. Dat maakte presentator Janine Abbring op 4 juli bekend.

View

De economische tunnelvisie van het CPB?

Heeft het Centraal Planbureau (CPB) een economische tunnelvisie? In juni publiceerde het CPB de studie Kansrijk Onderwijsbeleid. Eén van de aanbevelingen uit het rapport die op veel belangstelling kon rekenen, was om al tijdens de basisschool te differentiëren op niveau – dus door slimmere en snellere leerlingen in andere parallelklassen te plaatsen. Twee onderwijssociologen oefenden scherpe kritiek uit op de aannames en methodes in de studie.

View

‘Beste overheid, maak van landbouwgrond een common’

‘Beste overheid, zet een nieuwe bril op om samen op een duurzame manier naar het landbouwbeleid te kijken. Start het aankopen van landbouwgrond voor een weerbare economie’, betoogt Bram Stessel in dit opiniestuk. Het verwerven van grond is wegens hoge prijzen bijna onmogelijk geworden voor de nieuwe generatie (biologische, sociaal gedreven) boeren. De jonge, Vlaamse bioboer pleit ervoor om landbouwgronden als commons te gaan beschouwen.

View

Open Planbureau gaat 23 november van start

Op woensdag 23 november vindt de start van het Open Planbureau plaats. Tijdens deze eerste bijeenkomst gaan we in vogelvlucht over het economische landschap van 2016. We nemen daarbij niet het traditionele perspectief van werkgelegenheid, consumentenvertrouwen en economische groei, maar zetten een nieuwe bril op: we gebruiken een commons-perspectief.

View

Verslag analyse Open Planbureau 21 februari

Op 21 februari verzamelden zich circa twintig vrijwilligers om de verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande Tweede Kamer-verkiezingen te analyseren. Centraal in de Open Planbureau-analyse staat het ‘commonsperspectief’.

View

Reken mee op 21 februari

Reken dinsdag 21 februari mee met het Open Planbureau en licht een partijprogramma door vanuit de invalshoek van de commons.

View

Hoe het Open Planbureau een nieuwe politieke bril ontwerpt

Twee open ontwerpdagen heeft het Open Planbureau achter de rug: op 23 november en 14 december 2016. Een eerste middag waarin we de opgave van het Open Planbureau verkenden, en een tweede middag waarin we enkele analytische modellen tegen het licht hielden. Het bleek niet eenvoudig om overeenstemming te vinden - maar eenvoudig hoefde het ook niet te zijn.

View

Verslag Open Planbureau #1: de verkenning

Woensdagmiddag 23 november vond de aftrap van het Open Planbureau plaats. Traditioneel is het Centraal Planbureau (CPB) het instituut dat beleidskeuzes op economische effecten doorrekent. Maar zijn de modellen die het CPB gebruikt nog wel up-to-date? En meer in het algemeen: kun je een probleem oplossen met hetzelfde systeem waarin het is gecreëerd? Met deze vragen begon het Open Planbureau haar zoektocht. Tijdens de eerste bijeenkomst werd een aanzet gedaan voor deze complexe maar noodzakelijke ontdekkingsreis. Maar eerst nog eens het ‘waarom’ van het Open Planbureau.

View

“De huidige planbureaus hebben een aantal ontwikkelingen structureel gemist”

Op woensdag 23 november trapt het Open Planbureau af met een dag van verkenning. We spraken Socrates Schouten, fellow bij Waag Society over de beperkingen van het huidige systeem, politiek gebruik van statistiek en de toekomst van het Open Planbureau. Hij is samen met Marleen Stikker de initiator van het Open Planbureau.

View

SCP analyseert partijprogramma's op maatschappelijke kwesties

“De afgelopen maanden is het Sociaal en Cultureel Planbureau meermaals gevraagd of het een bijdrage kan leveren aan de inzichten over de verkiezingsprogrammas van politieke partijen. Het SCP is nagegaan op welke manier dat kan worden gerealiseerd en heeft besloten drie maatschappelijke kwesties te analyseren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Deze analyse legt het SCP naast de verkiezingsprogramma’s. De publicatie verschijnt in februari 2017 en is dan beschikbaar voor politieke partijen, media en burgers.”

View

Pluriformiteit onder de Planbureaus

View