Derek Bruff, Flickr.com

Pluriformiteit onder de Planbureaus

De stem van de economen is goed vertegenwoordigd in het politieke debat. Het Centraal Planbureau is niet weg te denken in beschouwingen. Maar volgens de Eerste Kamerleden Peter Ester en Esther-Mirjam Sent heeft de politiek ook behoefte aan een discussie die de enge grenzen van de economie overstijgen. Inschakeling van de andere planbureau’s maakt het politieke debat sterker, scherper en rijker, schreven Ester en Sent afgelopen zomer op Mejudice.nl. Muziek in de oren van het Open Planbureau. Hieronder enkele highlights uit het opiniestuk.

“(...) [N]aast het CPB kent ons land nog twee vooraanstaande planbureaus. Zo publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) De sociale staat van Nederland. En zo publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) meerdere verkenningen op het terrein van duurzaamheid en energie. Deze moeten naar onze mening een grotere rol spelen in het politieke debat.”

“[Het kan] zijn dat het vanuit één perspectief wenselijk lijkt om economische groei te stimuleren, maar benadrukt een ander perspectief juist de ecologische grenzen van de groei.”

“[W]e pleiten ervoor niet slechts één planbureau de verkiezingsprogramma’s te laten beoordelen. Dat is geen kwestie van selectief shoppen, maar wel een aanzet het brede welvaartsbegrip écht serieus te nemen. Dat is wat het politieke debat in ons land nodig heeft.”

Lees verder